Udemy Business ร่วมกับ VLink จัด Promotion สุดพิเศษ

1 Aug
2023

Udemy Business ร่วมกับ VLink จัด Promotion สุดพิเศษ ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เริ่มต้น 6,990 บาท

Udemy Business เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ระดับ World Class เหมาะกับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะของพนักงานให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่ง Udemy Business มีทั้งคอร์สแบบ Hard Skill และ Soft Skill ให้เลือกเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มากกว่า 20,000+ หลักสูตร พร้อมรองรับ subtitle ภาษาไทย

เงื่อนไข: ราคาพิเศษสำหรับสัญญาใช้งานต่อเนื่องขั้นต่ำ 2 ปี ราคาเริ่มต้น 6,990 (ต่อผู้ใช้/ปี)

หากท่านใดสนใจใช้งาน Udemy Business ในราคาพิเศษสุดๆ สามารถติดต่อได้ที่:

Tel: 02-273-0018

eMail: sales@vlink.co.th

Line: @VLink

No items found.

Udemy Business ร่วมกับ VLink จัด Promotion สุดพิเศษ ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เริ่มต้น 6,990 บาท

Udemy Business เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ระดับ World Class เหมาะกับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะของพนักงานให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่ง Udemy Business มีทั้งคอร์สแบบ Hard Skill และ Soft Skill ให้เลือกเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มากกว่า 20,000+ หลักสูตร พร้อมรองรับ subtitle ภาษาไทย

เงื่อนไข: ราคาพิเศษสำหรับสัญญาใช้งานต่อเนื่องขั้นต่ำ 2 ปี ราคาเริ่มต้น 6,990 (ต่อผู้ใช้/ปี)

หากท่านใดสนใจใช้งาน Udemy Business ในราคาพิเศษสุดๆ สามารถติดต่อได้ที่:

Tel: 02-273-0018

eMail: sales@vlink.co.th

Line: @VLink

No items found.

Udemy Business ร่วมกับ VLink จัด Promotion สุดพิเศษ ราคานี้ไม่มีอีกแล้ว เริ่มต้น 6,990 บาท

Udemy Business เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ระดับ World Class เหมาะกับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะของพนักงานให้ทันกับโลกปัจจุบัน ซึ่ง Udemy Business มีทั้งคอร์สแบบ Hard Skill และ Soft Skill ให้เลือกเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มากกว่า 20,000+ หลักสูตร พร้อมรองรับ subtitle ภาษาไทย

เงื่อนไข: ราคาพิเศษสำหรับสัญญาใช้งานต่อเนื่องขั้นต่ำ 2 ปี ราคาเริ่มต้น 6,990 (ต่อผู้ใช้/ปี)

หากท่านใดสนใจใช้งาน Udemy Business ในราคาพิเศษสุดๆ สามารถติดต่อได้ที่:

Tel: 02-273-0018

eMail: sales@vlink.co.th

Line: @VLink